PRZEDMIOTY ZAKAZANE

Zakazane jest zamieszczanie Ogłoszeń, w tym składanie Ofert dotyczących następujących praw, rzeczy lub usług:

zakaz handlu – towary

zakaz handlu – usługi i prawa do dóbr niematerialnych

zakaz handlu – ogólne